Sprawdzanie listy mailingowej: regulacje prawne – adresy e-mail z lub bez Double-Opt-in

opt-in

Regulacje prawne dotyczące wysyłania e-maili, szczególnie w kontekście komercyjnym, są ściśle  określone. Kontaktowanie się z każdym pojedynczym odbiorcą za pomocą poczty elektronicznej wymaga jego zgody. Zgoda ta musi być jednoznaczna i dorozumiana. Wyrażenie jej przez zaakceptowanie Ogólnych Warunków Handlowych (OGH, niem. AGB) lub zapoznanie się z  informacjami na stronie internetowej jest niewystarczające.

Wyjątek stanowią klienci, z którymi firma nawiązała współpracę już wcześniej.

Bezpieczeństwo prawne w E-mail Marketingu

Aby adres e-mail mógł zostać dodany do książki adresowej, wystarczy, że odbiorca wypełni formularz online, który będzie zawierał odpowiednie wyjaśnienie. Mowa jest tu o formularzu Single-Opt-In.

Jeśli natomiast rejestracja do subskrypcji jest potwierdzana e-mailem i można się z niej wycofać, taką formę zgody nazywamy Confirmed-Opt-In. Dzięki tej metodzie nieposiadające odpowiednich uprawnień osoby trzecie nie będą mogły zarejestrować adresu do subskrypcji. W opinii AG Düsseldorf obie te metody NIE wystarczą jednak, aby móc udowodnić, że dana osoba wyraziła  zgodę na zapisanie się do subskrypcji.

Bezpieczeństwo prawne w E-mail Marketingu zapewnia natomiast metoda Double-Opt-In. Przy tej metodzie, znanej także jako Closed-Loop-Opt-In, aby zapisać się do subskrypcji, należy kliknąć na link aktywacyjny, zawarty w e-mailu potwierdzającym rejestrację.

W przypadku wszystkich trzech metod należy udzielić zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych bądź na przesyłanie innych informacji. Jednocześnie przy wyborze metody, jej opcje  nie mogą być zaznaczone standardowo.

Nasze aktualne oprogramowanie do wysyłania newsletterów integruje i automatyzuje te procesy i dzięki temu użytkownik może się skupić na optymalizacji swoich wiadomości.

Über den Autor

ewakoc

War der Beitrag hilfreich?

Thank You!

Dodaj komentarz

Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.