Średni wskaźnik otwarć i klikalności w e-mail marketingu

Śledzenie i analiza kampanii e-mail marketingowych jest niezwykle istotna. Dzięki nim można zwiększyć wskaźniki otwarć, dostarczalności, a tym samym zwiększyć zadowolenie klientów.

W poniższym wpisie znajdziesz słownik najważniejszych pojęć używanych przy śledzeniu i analizowaniu kampanii oraz szczegółowe przedstawienie wskaźników efektywności dla różnych branż.

Po wysłaniu newslettera możesz dokładnie przeanalizować dostępne statystki. Znajdziesz tam najważniejsze wskaźniki, na podstawie których możesz ocenić sukces przeprowadzonych kampanii.
Najważniejsze wskaźniki to: CTR, wskaźnik otwarć oraz liczba odrzuceń.

Podstawowe pojęcia trackingu 

Liczbę odbiorców, do których dotarły wysłane e-maile wylicza się odejmując od liczby wszystkich odbiorców liczbę odrzuceń. Na podstawie tej wartości określa się wskaźniki otwarć i klikalności.

Przy wskaźniku otwarć i klikalności wyróżnia się unikalne otwarcia i kliknięcia.

Unikalne otwarcia to liczba wszystkich odbiorców, którzy otworzyli newsletter. Kilkukrotne otwarcie tego samego newslettera przez jednego odbiorcę będzie liczone tylko raz.

Unikalne kliknięcia to liczba wszystkich odbiorców, którzy przynajmniej raz kliknęli na link zawarty w e-mailu HTML. Stosunek wszystkich kliknięć do liczby kliknięć unikalnych to liczba kliknięć na odbiorcę.

Click-Through-Rate (CTR) to liczba odbiorców, którzy otworzyli newsletter, a następnie kliknęli na zawarty w nim link.

Liczba odrzuceń, tzw. bounces pokazuje Ci, ile newsletterów nie zostało dostarczonych do odbiorców.

Analiza

Newsletter2Go dokonał analizy 25 branż pod kątem wskaźników otwarć, klikalności i odrzuceń newsletterów. Sprawdź i porównaj średni wskaźnik otwarć dla kampanii e-mail marketingowych dla różnych branż.

Średnia obejmująca różne dziedziny 

Ogólna średnia unikalnych otwarć dla wszystkich branż to 33%,  unikalnych kliknięć 5%, a odrzuceń 2%. Średnie CTR wynosi 15,26%.

Odbiorcy wg branży 

Do branż, które mają najwięcej odbiorców newsletterów należą: rozrywka i eventy, oprogramowanie i aplikacje internetowe, technika produkcyjna, sklepy internetowe, agencje ecommerce i restauracje.

Branże z najmniejszą liczbą odbiorców to: religia, zdrowie, fitness, komputery i elektronika.

Unikalne otwarcia wg branży 

Najwyższy wskaźnik otwarć wskazuje branża immobilna (40,89%), religijna (40,11%), a także zdrowie i fitness (39,39%). Niższe wartości osiągają restauracje (20,48%), sklepy internetowe i agencje eCommerce (25,04%), a także rozrywka i eventy (26,08%).

Unikalne kliknięcia wg branży

Branże, przy których można zaobserować najwyższe wskaźniki kliknięć unikalnych to: branża immobilna (10,52%), religia (8,47%) podróże i transport (7,57%). Z kolei najniższe wskaźniki wskazują: prasa (0,91%), restauracje (2,15%) i związki (2,22%).

Wskaźnik odrzuceń wg branży 

Jeśli chodzi o restauracje, związki i prasę, wskaźnik odrzuceń wynosi tutaj ok. 1,4%. Wyższy odsetek zaobserwujemy przy serwisie (3,16%), muzyce (2,89%) i doradztwie (2,56%).

CTR & wskaźnik otwarć wg branży

Najwyższy współczynnik klikalności osiąga branża immobilna (25,74%), produkcyjna (23,78%) i religijna (21,11%), najniższy natomiast branża prasowa, związkowa, komputerowa i elektroniczna,

Wniosek

Jakich wskaźników otwarć powinieneś oczekiwać dla swojej branży? Jak zachowuje się współczynnik klikalności? Kiedy wskaźnik odrzuceń jest za wysoki? Mamy nadzieję, że powyższy artykuł dostarczył odpowiedzi na te, ale również inne pytania.

Newsletter2Go wysyła tygodniowo miliony e-maili. Nasze statystyki są oparte na wielomiesięcznej anonimowej analizie i ocenie tysięcy kampanii (nie braliśmy pod uwagę statystyk z naszych własnych kampanii).

Nasi klienci to firmy jednoosobowe, a także duże korporacje. Zebrane dane są przeciętną procentową wartością dla wielu różnych branż.

Dalsze wskazówki dotyczące optymalizacji Twoich wskaźników znajdziesz tutaj.

Über den Autor

ewakoc

War der Beitrag hilfreich?

Thank You!

Dodaj komentarz

Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.