◂ Powrót do 'Zarządzanie odbiorcami'

Według jakich kryteriów mogę podzielić moich odbiorców?

Możesz segmentować Twoich odbiorców opierając się na wybranych przez Ciebie danych transakcyjnych, tj. płeć, wiek czy miejsce zamieszkania bądź na danych behawioralnych, np. otwarcie ostatniego e-maila. Twórz grupy statyczne, o które należy dbać manualnie, bądź dynamiczne, które są definiowane poprzez ustalone przez Ciebie cechy i kryteria odbiorców (Przykład: w grupie X znajdują się tylko mężczyźni; utworzona przez Ciebie grupa będzie aktualizowana automatycznie, a każdy nowy użytkownik płci męskiej zostanie do niej przypisany).

Newsletter2go verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.